Dịch vụ nổi bật

Danh mục dịch vụ

Danh mục game

Kho Nick Tầm Trung

Số tài khoản: 65,857

Đã bán: 42,900

Nick Sơ Sinh

Số tài khoản: 1,826

Đã bán: 2,662

Danh mục game random

Số tài khoản: 3,399

Đã bán: 6,336

Số tài khoản: 31,218

Đã bán: 24,420

Số tài khoản: 3,619

Đã bán: 6,754

Số tài khoản: 6,160

Đã bán: 6,050

Số tài khoản: 902

Đã bán: 1,628

Sự Kiện Đua Top Nạp Thẻ Tháng 4 Năm 2020

Thời Gian Từ 1/4 - 30/4

- Top 1 : Nhận Ngay 500k Tiền Vào Tài Khoản

- Top 2 : Nhận Ngay 300k Tiền Vào Tài Khoản

- Top 3 : Nhận Ngay 100k Tiền Vào Tài Khoản

- Top 4 : Nhận Ngay 50k Tiền Vào Tài Khoản

PHẦN THƯỞNG