Dịch vụ nổi bật

Danh mục dịch vụ

Danh mục game

Ngọc Rồng Online

Số tài khoản: 41,822

Đã bán: 19,580

Nick sale

Số tài khoản: 55

Đã bán: 66

Đua Top Tháng 9 Nhé

Top 1. Bộ ngọc rồng 1 sao Và 500 Triệu Vàng

Top 2. Nick Bông Tai có đệ

Top 3. 100 triệu vàng

Top 4. 50 triệu vàng

Top 5. 20 triệu vàng

Top 6. 10 triệu vàng

Top 7. 10 triệu vàng

LỊCH SỬ GIAO DỊCH