Tất cả
tặng 500 ngọc
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 7
320,000đ